خوراک بندری

غذای فرنگی

۱۴۰۲-۱۲-۲۷

خوراک بندری

خوراک بندری تهیه غذای برکت

خوراک بندری تهیه غذای برکت

رسپی غذا: خوراک بندری به همراه دورچین خیارشور و گوجه
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای فرنگی