خوراک مرغ و قارچ

غذای فرنگی

۱۴۰۲-۱۲-۱۹

خوراک مرغ و قارچ

خوراک مرغ و قارچ تهیه غذای برکت

خوراک مرغ و قارچ تهیه غذای برکت

رسپی غذا: فیله مرغ قطعه شده، پیاز طعم دار شده، قارچ، به همراه دورچین

کالری: مشخص نشده

دسته بندی: غذای فرنگی