سالاد سوپریم

سالاد

۱۴۰۳-۰۲-۲۵

سالاد سوپریم

سالاد سوپریم تهیه غذای برکت

سالاد سوپریم تهیه غذای برکت

رسپی غذا: سالاد سوپریم به همراه سس مخصوص
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: سالادها