سالاد مدیترانه ای

سالاد

۱۴۰۳-۰۲-۲۵

سالاد مدیترانه ای

سالاد مدیترانه ای تهیه غذای برکت

سالاد مدیترانه ای تهیه غذای برکت

رسپی غذا: سالاد مدیترانه ای به همراه سس مخصوص
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: سالادها