لوبیا پلو

غذای ایرانی

۱۴۰۲-۱۲-۲۷

لوبیا پلو

لوبیا پلو تهیه غذای برکت

لوبیا پلو تهیه غذای برکت

رسپی غذا: لوبیا پلو و برنج ایرانی
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای ایرانی