ماکارونی

غذای فرنگی

۱۴۰۲-۱۲-۲۷

ماکارونی

ماکارونی تهیه غذای برکت

ماکارونی تهیه غذای برکت

رسپی غذا: ماکارونی به همراه قارچ و گوشت چرخ کرده ممتاز
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای فرنگی