پاستا

غذای فرنگی

۱۴۰۲-۱۲-۲۷

پاستا

پاستا تهیه غذای برکت

پاستا تهیه غذای برکت

رسپی غذا: پاستا به همراه سینه مرغ تکه شده و سس قارچ
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای فرنگی