سالاد سزار

سالاد

۱۴۰۳-۰۲-۲۵

سالاد سزار

سالاد سزار تهیه غذای برکت

سالاد سزار تهیه غذای برکت

رسپی غذا: سالاد سزار به همراه سینه مرغ گریل شده و سس مخصوص
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: سالادها