چلو خورشت قیمه سیب زمینی

غذای ایرانی

۱۴۰۲-۱۲-۲۷

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

چلو خورشت قیمه سیب زمینی تهیه غذای برکت

چلو خورشت قیمه سیب زمینی تهیه غذای برکت

رسپی غذا: چلو خورشت قیمه سیب زمینی با برنج ایرانی
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای ایرانی