چلو کباب بختیاری

غذای ایرانی

۱۴۰۲-۱۲-۲۰

چلو کباب بختیاری

چلوکباب بختیاری تهیه غذای برکت

چلو کباب بختیاری تهیه غذای برکت

رسپی غذا: چلو کباب بختیاری به همراه دورچین و گوجه و برنج ایرانی
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای ایرانی