چلو کباب کوبیده

غذای ایرانی

۱۴۰۲-۱۲-۲۰

چلو کباب کوبیده

چلوکباب کوبیده تهیه غذای برکت

چلو کباب کوبیده تهیه غذای برکت

رسپی غذا: چلو کباب کوبیده شامل گوشت گوساله یا گوسفند ممتاز و گوجه و برنج ایرانی
کالری: مشخص نشده
دسته بندی: غذای ایرانی